รายงานสถิติงานบริการ ยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศเทศ ฝ่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สถิติการให้บริการ (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

สถิติงานให้บริการ ยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

เดือน หนังสือทั่วไป หนังสือนวนิยาย หนังสือเยาวชน สรุปสถิติการให้บริการ
ยืม ผู้ยืม Renew ยืม ผู้ยืม Renew ยืม ผู้ยืม Renew ยืม ผู้ยืม Renew
opac desk opac desk opac desk opac desk
ต.ค./61 443 111 186 49 11 4 2 0 0 0 0 0 454 115 188 49
พ.ย./61 368 95 112 36 25 5 1 1 0 0 0 0 393 100 113 37
ธ.ค./61 398 90 77 55 18 5 0 0 0 0 0 0 416 95 77 55
ม.ค./62 409 101 131 72 10 5 7 1 0 0 0 0 419 106 138 73
ก.พ./62 282 87 89 18 19 5 10 0 3 1 0 0 301 93 99 18
มี.ค./62 307 93 102 32 14 6 7 0 0 0 3 0 321 99 112 32
เม.ย./62 215 73 84 21 7 2 6 0 0 0 0 0 222 75 90 21
พ.ค./62 272 56 80 14 8 3 12 0 1 1 0 0 280 60 92 14
มิ.ย./62 358 107 54 45 17 5 7 0 0 0 0 0 375 112 61 45
ก.ค./62 439 133 124 20 13 8 8 0 1 1 0 0 453 142 132 20
ส.ค./62 473 157 161 96 41 17 5 4 4 3 1 1 518 174 167 101
ก.ย./62 364 118 43 126 13 7 0 0 1 1 0 0 378 126 43 126