เนื่องจากปิดภาคการศึกษา ห้องสมุดจึงหยุดให้บริการ วันเสาร์และวันอาทิตย์ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ชั่วคราว สำหรับผู้ที่มีหนังสือค้างส่งสามารถต่ออายุการยิมหนังสือได้ที่ http://opac.mbu.ac.th/MyResearch/Home ขออภัยในความไม่สะดวก